Ühinemislepingu ja selle lisade avalikustamine

25.10.2016

Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avalikustamine toimub 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a. Ühinemislepingu projektiga saab tutvuda siin Ühinemislepingu kohta ettep...  Loe edasi »

Alutaguse valla ühinemisläbirääkimised

27.12.16

Alutaguse valla ühinemisläbirääkimised algatas Iisaku Vallavolikogu 22.10. 2015. a otsusega nr 97 "Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks". Otsuse alusel tehti ettepanekud läbirääkimiste alustamiseks järgmistele omavalitsustele: Alajõe Vallavolikogule, Avinurme Vallavolikogule, Illuka Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule, Mäetaguse Vallavolikogule ning Tudulinna Vallavolikogule.

Lohusuu Vallavolikogu vastas Iisaku Vallavolikogu ettepanekule eitavalt. Illuka Vallavolikogu lükkas haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tagasi, kuid oli nõus läbirääkimiste protsessis osalema vaatlejana ning vajadusel ühinema. Alajõe Vallavolikogu, Tudulinna Vallavolikogu, Mäetaguse Vallavolikogu ning Avinurme Vallavolikogu olid Iisaku Vallavolikogu ettepanekuga nõus. Avinurme vald osales läbirääkimistes maikuuni, seejärel otsustas kõnelustes osalemise lõpetada.

 Ühinemisläbirääkimiste protsessi on kaasatud OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan. Moodustatud on neli komisjoni- juhtkomisjon ning kolm teemakomisjoni.

Et kogu ühinemisega seonduv dokumentatsioon oleks juriidiliselt korrektne ning üheselt mõistetav, tegi Iisaku Vallavolikogu septembris uuesti ettepaneku Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna vallale ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks ning Illuka vallale läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus Iisaku, Alajõe, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valdade baasil.

Illuka Vallavolikogu otsustab lõpetada ühinemisläbirääkimised 21.12. 2016. a otsusega nr 54 " Ühinemislepingu kinnitamata jätmine, haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine ja erandi taotlemine Vabariigi Valitsuselt".

Alutaguse vald moodustatakse Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna valdade baasil.

Omavalitsuste otsused lisatud dokumentidesse.

Sündmuste kalender